IL GONFALONE DONATO DA VENEZIA AI SETTE COMUNI, RESTAURATO ED ESPOSTO

Rispondi